3gp."العربية المغربية - "كلمات الحياة رقم 2 وأناشيد الإنجيل

35:45
 
مشاركة
 

Manage episode 348110335 series 3290981
بواسطة Algerian Words of Life، اكتشفه Player FM ومجتمعنا ـ حقوق الطبع والنشر مملوكة للناشر وليس لـPlayer FM، والصوت يبث مباشرة من خوادمه. اضغط زر الاشتراك لمتابعة التحديثات في Player FM، أو ألصق رابط التغذية الراجعة في أي تطبيق بودكاست آخر.

Arabic Moroccan - "Words of Life No.2 & Gospel Songs".3gp //
كُورِنْتُوسْ 1 - اللّْوّْلَى 13 - الْفَصْلْ تْلْطَاشْ

الْمْحَبَّة1إِلَا كْنْتْ كَنْتّْكَلّْمْ بْلُغَاتْ النَّاسْ وْالْمَلَايْكَة وْمَا عَنْدِيشْ الْمْحَبَّة، رَانِي نْحَاسْ كَيْطَنْطْنْ وْنَاقُوسْ كَيْزَنْزْنْ.2وْإِلَا كَانْتْ عَنْدِي الْمَوْهِبَة دْ النُّبُوَّة، وْكَنْعْرَفْ ݣَاعْ الْأَسْرَارْ وْالْعِلْمْ كُلُّه،وْإِلَا كَانْ عَنْدِي إِيمَانْ كَامْلْ بَاشْ نْحَوّْلْ الجّْبَالْ وْمَا عَنْدِيشْ الْمْحَبَّة، رَانِي مَا كَنْسْوَا وَالُو.3وْإِلَا صَدّْقْتْ كُلّْ مَا كَنْمْلَكْ، وْإِلَا عْطِيتْ دَاتِي بَاشْ نْفْتَخْرْ،وَلَكِنْ مَا عَنْدِيشْ الْمْحَبَّة، رَاهْ هَادْشِّي مَا غَيْنْفَعْنِي بْوَالُو.4الْمْحَبَّة كَتْصْبَرْ وْكَتْحَنّْ، الْمْحَبَّة مَا كَتْحْسَدْشْ، الْمْحَبَّة مَا كَتْفْتَخْرْشْ وْمَا كَتْكَبّْرْشْ.5الْمْحَبَّة مَا كَتّْصَرّْفْشْ بْطَرِيقَة خَايْبَة، وْمَا كَتْقَلّْبْشْ عْلَى مْصْلَحْتْهَا، وْمَا كَتّْقَلّْقْشْ دْغْيَا، وْمَا كَتْعْقَلْشْ عْلَى الشَّرّْ.6الْمْحَبَّة مَا كَتْفْرَحْشْ بْالضُّلْمْ، وَلَكِنْ كَتْفْرَحْ بْالْحَقّْ.7كَتْسَامْحْ عْلَى كُلّْشِي، وْكَتِّيقْ بْكُلّْشِي، وْكَتّْرَجَّا كُلّْشِي، وْكَتْصْبَرْ عْلَى كُلّْشِي.8الْمْحَبَّة عَمّْرْهَا مَا غَتْحَيّْدْ. وَلَكِنْ النُّبُوَّاتْ مَا غَتْدُومْشْ، وْاللُّغَاتْ غَتْسَالِي، وْالْمَعْرِفَة مَا غَتْدُومْشْ،9حِيتْ الْمَعْرِفَة دْيَالْنَا مْحْدُودَة، وْالنُّبُوَّة دْيَالْنَا مْحْدُودَة.10وَلَكِنْ مْلِّي غَيْجِي اللِّي كَامْلْ غَيْحَيّْدْ كُلّْ مَا هُوَ نَاقْصْ.11مْلِّي كْنْتْ وَلْدْ صْغِيرْ، كْنْتْ كَنْتّْكَلّْمْ بْحَالْ شِي وَلْدْ صْغِيرْ، وْكَنْفَكّْرْ بْحَالْ شِي وَلْدْ صْغِيرْ، وْكَنْمَيّْزْ بْحَالْ شِي وَلْدْ صْغِيرْ. وَلَكِنْ مْلِّي وْلِّيتْ رَاجْلْ حَيّْدْتْ كُلّْ مَا كَانْ فِيَّ مْلِّي كْنْتْ وَلْدْ صْغِيرْ.12وْرَاهْ حْنَا دَابَا كَنْشُوفُو فْالْمْرَايَة صُورَة مَا وَاضْحَاشْ، وَلَكِنْ مْنْ بَعْدْ غَنْشُوفُوهَا وْجَهْ لْوْجَهْ. دَابَا كَنْعْرَفْ شْوِيَّة، وَلَكِنْ دِيكْ السَّاعَة غَتْكُونْ الْمَعْرِفَة دْيَالِي كَامْلَة كِيفْ كَيْعْرَفْنِي اللَّهْ.13رَاهْ اللِّي دَايْمِينْ دَابَا هُمَ: الْإِيمَانْ وْالرّْجَا وْالْمْحَبَّة،

230 حلقات