Episode 1: Tagalog Musikang Kristiyano - "Panalangin".3gp

3:27
 
مشاركة
 

Manage episode 317641087 series 3304456
بواسطة Bahrain Words of Life، اكتشفه Player FM ومجتمعنا ـ حقوق الطبع والنشر مملوكة للناشر وليس لـPlayer FM، والصوت يبث مباشرة من خوادمه. اضغط زر الاشتراك لمتابعة التحديثات في Player FM، أو ألصق رابط التغذية الراجعة في أي تطبيق بودكاست آخر.
Tagalog Christian Music - "Prayer".3gp / 3gp."الموسيقى المسيحية التاجالوجية - "الصلاة // 1 MGA TAGA-CORINTO 15Ang Muling Pagkabuhay ni Cristo1. Mga kapatid, ngayo'y ipinapaalala ko sa inyo ang Magandang Balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang Magandang Balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. 2. Naligtas kayo sa pamamagitan nito, kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinangaral ko sa inyo; dahil kung hindi, walang kabuluhan ang inyong pananampalataya.3. Sapagkat Isa. 53:5-12. ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang katuruan na tinanggap ko rin: si Cristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, bilang katuparan sa sinasabi sa Kasulatan; 4. inilibing Awit 16:8-10; Mt. 12:40; Gw. 2:24-32. siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa Kasulatan; 5. at Lu. 24:34; Mt. 28:16-17; Mc. 16:14; Lu. 24:36; Jn. 20:19. siya'y nagpakita kay Pedro, at saka sa Labindalawa. 6. Pagkatapos, nagpakita siya sa mahigit na limandaang kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buháy pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. 7. At nakita rin siya ni Santiago, at ng lahat ng mga apostol.8. Sa Gw. 9:3-6. kahuli-huliha'y nagpakita rin siya sa akin, kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak nang di-kapanahunan. 9. Sapagkat Gw. 8:3. ako ang pinakahamak sa mga apostol; ni hindi nga ako karapat-dapat tawaging isang apostol, sapagkat inusig ko ang iglesya ng Diyos. 10. Ngunit dahil sa kagandahang-loob niya, ako'y naging isang apostol, at hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako nang higit kaysa sinuman sa kanila, subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan kundi sa dahil sa kagandahang-loob ng Diyos na nasa akin. 11. Kaya't maging ako o sila, ito ang ipinapangaral namin, at ito ang pinaniwalaan ninyo.

94 حلقات