Episode 1: Tagalog - "Ginawa Tayong Lahat ng Diyos".mp3

2:54
 
مشاركة
 

Manage episode 317641088 series 3304456
بواسطة Bahrain Words of Life، اكتشفه Player FM ومجتمعنا ـ حقوق الطبع والنشر مملوكة للناشر وليس لـPlayer FM، والصوت يبث مباشرة من خوادمه. اضغط زر الاشتراك لمتابعة التحديثات في Player FM، أو ألصق رابط التغذية الراجعة في أي تطبيق بودكاست آخر.

Tagalog - "God Made Us All".mp3 / "تاغالوغ - "جعلنا الله كلنا.mp3 //
JUAN 1

Ang Salita ng Buhay

1. Nang pasimula ay naroon na ang Salita; ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos.
2. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. 3Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Ang nilikha 4sa kanya ay may buhay,
3-4. Ang nilikha…buhay: o kaya'y Ang lahat ng nilikha ay may buhay sa kanya. at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan.
5. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman.
6. At
Mt. 3:1; Mc. 1:4; Lu. 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos
7. upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito.
8. Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. 9Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao.
9. dumarating ito…tao: o kaya'y nagbibigay liwanag ito sa lahat ng taong ipinapanganak sa sanlibutan.

10. Dumating ang Salita sa sanlibutan ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya.
11. Pumunta siya sa kanyang bayan ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan.
12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos.
13. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos.

Naging Tao ang Salita

14. Ang Salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang Anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang-loob at ng katotohanan.

15. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya. Isinisigaw niya, “Siya ang tinutukoy ko nang aking sabihin, ‘Ang darating na kasunod ko'y higit kaysa sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipanganak.’”

16. Dahil siya'y puspos ng pag-ibig, naranasan natin ang masaganang kagandahang-loob ng Diyos. 17. Dumating ang Kautusan sa amin sa pamamagitan ni Moises; ngunit sa pamamagitan naman ni Jesu-Cristo ay dumating ang kagandahang-loob at katotohanan. 18Kailanma'y wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit siya ay ipinakilala ng kaisa-isang Diyos
18. DIYOS: Sa ibang manuskrito'y Anak; at sa iba nama'y Anak ng Diyos. na lubos na minamahal ng Ama.

94 حلقات