Episode 104: عربي مغربي | إنجيل يوحنا ١: ١-١٨

3:36
 
مشاركة
 

Manage episode 307587161 series 3008835
بواسطة Moroco Words of Life، اكتشفه Player FM ومجتمعنا ـ حقوق الطبع والنشر مملوكة للناشر وليس لـPlayer FM، والصوت يبث مباشرة من خوادمه. اضغط زر الاشتراك لمتابعة التحديثات في Player FM، أو ألصق رابط التغذية الراجعة في أي تطبيق بودكاست آخر.

Arabe Marocain - Evangile de Jean 1 : 1-18.3gp / Arabic Moroccan | Gospel of John 1: 1-18."3gp //
يُوحَنَّا 1
الْمَسِيحْ كْلْمَةْ اللَّهْ
1. فْالْبْدُو كَانْ الْكْلْمَة، وْالْكْلْمَة كَانْ عَنْدْ اللَّهْ، وْالْكْلْمَة كَانْ هُوَ اللَّهْ.
2. هَادَا كَانْ فْالْبْدُو عَنْدْ اللَّهْ.
3. بِيهْ كُلّْشِي كَانْ، وْبْلَا بِيهْ مَا كَانْتْ حْتَّى حَاجَة مْنْ دَاكْشِّي اللِّي كَانْ.
4. فِيهْ كَانْتْ الْحَيَاةْ، وْالْحَيَاةْ كَانْتْ نُورْ لْلنَّاسْ.
5. وْالنُّورْ كَيْضَوِّي فْالضّْلَامْ، وْالضّْلَامْ مَا قْدَرْشْ عْلِيهْ.
6. كَانْ وَاحْدْ الرَّاجْلْ مْرْسُولْ مْنْ عَنْدْ اللَّهْ سْمِيتُه يُوحَنَّا.
7. جَا يْشْهَدْ لْلنُّورْ بَاشْ كُلّْشِي يْآمْنْ عْلَى يْدُّه.
8. مَا كَانْشْ هَادْ الرَّاجْلْ هُوَ النُّورْ، وَلَكِنْ جَا بَاشْ يْشْهَدْ لْلنُّورْ.
9. وْالْكْلْمَة كَانْ هُوَ النُّورْ الْحْقِيقِي اللِّي كَيْضَوِّي عْلَى كُلّْ إِنْسَانْ وْكَانْ جَايْ لْلدّْنْيَا.
10. الْكْلْمَة كَانْ فْالدّْنْيَا، وْالدّْنْيَا بِيهْ تّْخَلْقَاتْ، وَلَكِنْ الدّْنْيَا مَا عَرْفَاتُوشْ.
11. جَا لْعَنْدْ شَعْبُه، وْشَعْبُه مَا قْبْلُوشْ.
12. وَلَكِنْ هَادُوكْ اللِّي قْبْلُوهْ كُلّْهُمْ وْآمْنُو بِيهْ، عْطَاهُمْ السُّلْطَة بَاشْ يْوَلِّيوْ وْلَادْ اللَّهْ.
13. وْهُمَ اللِّي مَا تّْوَلْدُوشْ مْنْ الدّْمْ، وَلَا بْمُرَادْ الدَّاتْ، وَلَا بْمُرَادْ شِي رَاجْلْ، وَلَكِنْ تّْوَلْدُو مْنْ اللَّهْ.
14. وْالْكْلْمَة وْلَّى بْنَادْمْ وْسْكَنْ بِينَاتْنَا وْشْفْنَا الْعَزّْ دْيَالُه، الْعَزّْ دْ الْوَلْدْ الْوْحِيدْ دْيَالْ الْآبْ، عَامْرْ بْالنِّعْمَة وْالْحَقّْ.
15. شْهَدْ لِيهْ يُوحَنَّا وْبَرّْحْ وْݣَالْ: «هَادَا هُوَ اللِّي ݣْلْتْ عْلِيهْ: هَادَاكْ اللِّي غَيْجِي مْنْ بَعْدْ مْنِّي رَاهْ مُهِمّْ كْتَرْ مْنِّي، عْلَاحْقَّاشْ كَانْ قْبَلْ مْنِّي».
16. وْمْنْ النِّعْمَة دْيَالُه الْكْتِيرَة خْدِينَا حْنَا كُلّْنَا نِعْمَة فُوقْ نِعْمَة،
17. عْلَاحْقَّاشْ الشّْرَعْ تّْعْطَى عْلَى يْدّْ مُوسَى، وَلَكِنْ النِّعْمَة وْالْحَقّْ جَاوْ بْيَسُوعْ الْمَسِيحْ.
18. حْتَّى شِي حَدّْ مَا شَافْ اللَّهْ، وَلَكِنْ الْوَلْدْ الْوْحِيدْ اللِّي قْرِيبْ مْنْ الْآبْ هُوَ اللِّي خَبّْرْ بِيهْ.

106 حلقات