Keresztény عمومي
[search 0]
أكثر
تنزيل التطبيق!
show episodes
 
Isten hozott az oldalon! Bokányi Zsolt vagyok, rádiós szerkesztő-műsorvezető. Ha úgy érzed a műsorok meghallgatása segíthetne vagy építhetne másokat is, esetleg egyszerűen csak érdekesnek gondolod, osszad és vidd a hírét a podcast felületnek! Ezzel is Urunkat dícsérve és magasztalva, róla téve bizonyságot a világ előtt! Ismerj meg: www.bokamusic.hu https://www.facebook.com/bokamusica
  continue reading
 
Loading …
show series
 
A házasság hetének alkalmából megrendezésre került pódiumbeszélgetés vendége volt Czeglédi Péter Pál és Czeglédi Barna Ágnes, a dunaújvárosi református gyülekezet lelkipásztora és kedves felesége! A felvétel a Sárszentmiklósi Közösségi Házban készült 2024. Február 10-én!
  continue reading
 
Ha megállás nélkül dolgoznánk, hamar halálosan kifáradnánk. Szervezetünknek szüksége van az alvásra, a pihenésre. Ilyenkor a testünk új erőre kapva felüdül. Nem csak testünknek van szüksége felfrissülésre. A lelkünknek is. A templomban Isten szavát hallgatva így töltődhet fel a lelkünk. A Biblia így ír a vasárnap megszenteléséről: „Emlékezz meg a n…
  continue reading
 
Amikor megkérdezték a tanítványok az Urat, hogy milyen jele lesz az ő eljövetelének és a világ végének, akkor Jézus ezzel kezdte a mondandóját: „Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket Mt 24,4. ” Ez mindjárt felhívja a figyelmünket arra, hogy az utolsó idő egyik legjellegzetesebb vonása a hitetés lesz. Ez nemcsak a politikai csatározásban f…
  continue reading
 
Valamikor a jövőben – egy ismeretlen időpontban – az ún. elragadtatással Isten véget vet az Egyház korszakának, amely az első században kezdődött pünkösdkor (vö. ApCsel 2). Ekkor Isten minden Krisztusban hívőt elragad a földről a végső ítélet elől. Pál ezt írja az elragadtatásról: „Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, h…
  continue reading
 
A házasság hetében lezajlott pódiumbeszélgetés vendégei Agyagási István és kedves felesége, nyugalmazott lelkipásztorok voltak! Hallgassátok szeretettel! "Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testté." 1 Móz 2:24
  continue reading
 
Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd polgármestere és kedves felesége, Sükösdné Kósa Ibolya volt a vendége a legutóbbi pódiumbeszélgetésnek! Sok izgalmas dolog került szóba a beszélgetés alatt. Hallgassátok szeretettel! "Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket..." Apcsel 20:28…
  continue reading
 
Uram! Téged ezen a napon csúfoltak, korbáccsal ütöttek, leköptek, megaláztak, megkínoztak, megfeszítettek és meghaltál, értem! Nem szóltál, csak némán tűrted! Én pedig, akiért és aki miatt mind ezt megtetted és elszenvedted, hálátlanul ordítok, dühöngök, mérgelődöm, vádaskodom, szomorkodom, kétségbe esem, elkeseredek, szeretni képtelen és önző módo…
  continue reading
 
"Mély álmot bocsátott azért az ÚRisten az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. 22Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az ÚRisten, és odavitte az emberhez. 23Akkor ezt mondta az ember: Ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszonyember legyen a neve: mert férfiemberből v…
  continue reading
 
Én vagyok a kezdet. A történeted kezdete. Alaktalan testedet már látták szemeim. Anyád méhében is én voltam az Istened. Maradjatok énbennem és én tibennetek. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is Titeket: maradjatok meg az én szeretetemben. Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek Titeket. Én vagyok a kezdet. A történet kezdet…
  continue reading
 
Egy interkulturális hazugság, amiről még a keresztény emberek közül is sokan úgy hiszik, benne van a Bibliában: "Segíts magadon, és Isten is megsegít". Ezzel szemben íme egy ige, ami viszont benne van a Bibliában: "Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim - így szól az ÚR. 9Mert amennyivel magasabb az ég a f…
  continue reading
 
Ma, mikor a "mindent szabad időben" élünk, sokan sóhajtunk fel a 99.zsoltárt olvasva: 1Uralkodik az ÚR, reszkessenek a népek! A kerúbokon trónol ő, remegjen a föld! 2Nagy az ÚR a Sionon, magasan fölötte van minden népnek. 3Magasztalják nagy és félelmes nevét, mert szent ő! 4Hatalmas király vagy, szereted a jogosságot. Te állapítod meg, mi a helyes,…
  continue reading
 
Aktuális beszélgetésünk címe: Amit érzel az a valóság? "Isten léte azonban független tőlünk, hovatovább az érzéseinktől. Természetesen vannak Istennel kapcsolatos érzéseink, de nem ezek határozzák meg Istent. Ez az egész arra próbál rávenni bennünket, hogy Isten valósága helyett az érzelmeink vélt valóságára koncentráljunk. Mi ennek a gyökere? A bű…
  continue reading
 
A Sátán szerint több igazság is létezik, de akkor most mi is az igazság? Szerintünk Jézus az igazság, aki ezt mondja: „Jézus így válaszolt: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam.” Jn 14,6 A XXI. század az alternatív igazságok időszaka. Mindenkinek megvan a saját igazsága. Jézus azonban nem alternatív iga…
  continue reading
 
Már az édenkertben megszólalt a sátán első és mindent összezavaró hazugsága. A teremtés könyvének harmadik fejezetében olvashatjuk: A kígyó ravaszabb volt a föld minden állatánál, amit az Úristen teremtett. Ezt mondta az asszonynak: „Valóban mondta Isten, hogy nem ehettek a kert valamennyi fájáról?” És a hazugsággyár azóta is működik sajnos! Be is …
  continue reading
 
Mi a dolgunk és miért is vagyunk a világon? Hatalmas kérdés, amire már nagyon sokan és nagyon rég keresik a választ. Mi az ige fényében vizsgálódva próbálunk eligazodni, ebben a hatalmas kérdésben. Hallgassátok szeretettel a legújabb beszélgetést! „Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való m…
  continue reading
 
Szeretettel osztom meg veletek ezen a felületen is, egy régebbi dalomat! Egy fohász, amit Csorba Péter barátommal írtunk! Ezzel a dallal nyertük meg 2012-ben a "Krisz Faktor" c. dalversenyt, amit a Szatmári Református Egyházmegye hírdetett meg! Hallgassátok olyan szeretettel, ahogy mi készítettük és gondoztuk a dalt! www.bokamusic.hu Közreműködnek:…
  continue reading
 
Környezetvédelem és a Kereszténység? Hogy jön össze ez a kettő? Ha komolyabban belegondolunk, a teremtett világunk védelme tulajdonképpen keresztény kötelességünk. Hiszen ajándékba kaptuk ezt a Földet és annak javait…DE! "APOKRIF" PARÓDIA Urunk elérkezvén az Olajfa-csúcsra, így szólt szerettihez, indítván az útra: - Menjetek kedvesek, mondjátok, mi…
  continue reading
 
Mostani műsorunkban megpróbálunk nagyon is „időszerűek” lenni. Bár azt is meg kell mondjuk, hogy amikor a Szentírás bármely igéjéről, tanításáról beszélgetünk, az is mind „időszerű”. Hiszen Isten szava ma is és a számunkra is mindig aktuális. Most azonban az ad különös aktualitást a mai témánknak, hogy az ú.n. „KORONAVÍRUS” ügy szinte már az egész …
  continue reading
 
„Az európai ember gyenge és kiszolgáltatott” A magyarok számára Isten parancsa a helytállás – nyilatkozta Márfi Gyula veszprémi érsek. Az európai ember gyenge és kiszolgáltatott. A legnagyobb probléma ma az, hogy „Európában és elsősorban annak nyugati felén vallási és szellemi értelemben légüres tér alakult ki.” Ez a kialakult vákuum most pedig nag…
  continue reading
 
„Bizony, hamar eljövök." Ámen. Jöjj, Uram Jézus! (Jel 22,20) A karácsony előtti négy hetet adventi időszaknak szokták nevezni. Ez a szó az adventus Domini latin kifejezésből jön, ami ezt jelenti: az Úr eljövetele, és Jézus Krisztusnak a történelem végén bekövetkező második eljövetelére utal. Bod Péter, a 18. században Erdélyben élt tudós református…
  continue reading
 
Nyiraty Gábor Adventi várakozás Emlékszem, még gyermek voltam, amikor az első gyertyát meggyújtottam a koszorún, melyet Anyám készített, s már akkor átjárta szívemet a hit, a remény, az öröm és a szeretet, s azóta is így várom a legszebb ünnepet, a Karácsonyt, s minden advent vasárnapon eggyel több gyertya fénye ragyog a koszorún, melyet most is An…
  continue reading
 
Az advent valódi jelentése – a nyugalom, az elmélkedés, az adakozás és megnyugvás időszaka. Az advent a karácsony napját megelőző negyedik vasárnaptól számított időszak. A legtöbb ember számára ez a rohanás, az ajándékok beszerzésének, a takarítás, a kalácssütés és a készülődés időszaka. Nem szabad megfeledkeznünk azonban az advent valódi, fő külde…
  continue reading
 
Advent a keresztény kultúrkörben a karácsony napját (december 25-ét) megelőző negyedik vasárnaptól karácsonyig számított időszak. A karácsonyi ünnepkör advent első napjával kezdődik, és vízkeresztig (január 6-ig) tart. Advent első vasárnapja egyúttal az egyházi év kezdetét is jelenti. Advent eredete a 4. századig nyúlik vissza.VII Gergely pápa négy…
  continue reading
 
Advent a keresztény kultúrkörben a karácsony napját (december 25-ét) megelőző negyedik vasárnaptól karácsonyig számított időszak. A karácsonyi ünnepkör advent első napjával kezdődik, és vízkeresztig (január 6-ig) tart. Advent első vasárnapja egyúttal az egyházi év kezdetét is jelenti. Advent eredete a 4. századig nyúlik vissza.VII Gergely pápa négy…
  continue reading
 
A Keresztény Kultúra podcast első adásában a női lelkészek helyzetével foglalkoztunk, és a beszélgetést azzal zártuk, hogy a nemek közötti egyenlőtlenségek kérdését az egyházban sokszor összemossák a genderidentitás és a homoszexualitás kérdésével, ezzel tulajdonképpen el is lehetetlenül az erről szóló párbeszéd. Ezért szánunk egy külön adást ennek…
  continue reading
 
"Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz …
  continue reading
 
Első podcast adásunkban a két nagyobb hazai protestáns - az evangélikus és a református - egyházban szolgáló női lelkészek helyzetét jártuk körül. Létezik-e női lelkészi szerepkör vagy mindenkit egyéni tehetsége és elhivatottsága szerint érdemes megítélni? Miben más a helyzetük, milyen lehetőségeket és milyen nehézségeket tapasztalnak? Miért kaphat…
  continue reading
 
Somogyi Lászlóval beszélgettünk, még 2017-ben a Mennybemenetel és a Pünkösd témakörét érintően. Hallgassátok szeretettel! Tudja meg tehát Izráel egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettek." Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és…
  continue reading
 
Dsida Jenő: Nagycsütörtök Nem volt csatlakozás. Hat óra késést jeleztek és a fullatag sötétben hat órát üldögéltem a kocsárdi váróteremben, nagycsütörtökön. Testem törött volt és nehéz a lelkem, mint ki sötétben titkos útnak indult, végzetes földön csillagok szavára, sors elől szökve, mégis szembe sorssal s finom ideggel érzi messziről nyomán lopód…
  continue reading
 
„Képzeljük el a különbséget aközött, amikor egy nő szemébe egy szemorvos néz bele és aközött, amikor a férje vagy kedvese néz a szemébe. A szakember a szaruhártyát nézi, és tudományos tényeket jegyez fel. A szerelmes a nő lelkébe tekint, ami valami költőibb és ihletettebb szavakra készteti. Vajon a szakember „helyteleníti” amit a szerelmes tesz? Ne…
  continue reading
 
1 És monda az Úr Józsuénak: * Ne félj és ne rettegj! Vedd magadhoz mind a fegyverfogható népet, és kelj fel és menj fel Aiba, meglásd: kezedbe adom Ainak királyát és az ő népét, városát és földét. 2 Úgy cselekedjél Aival és az ő királyával, a mint cselekedtél Jérikhóval és * az ő királyával; de zsákmányolni valóját és barmait magatoknak zsákmányolh…
  continue reading
 
Csak Istennél csendesül el lelkem… (Zsoltárok 62:6) Az Isten előtti áldott csendességek a felülről való több kijelentést, valamint az Úr és önmagunk jobb megismerését teszik lehetővé! A rendszeres és őszinte Isten előtti ima a következőket jelenti: közösséget Istennel, bizalmat, békességet, felszabadultságot! Nem tudom, hogy ezekből az érzésekből m…
  continue reading
 
Mt 6,19-21: "Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is."…
  continue reading
 
Mit értünk egyház alatt? Az egyház a kereszténységnek az első században Jézus és apostolai, tanítványai működése nyomán alakult szervezett közössége, saját meghatározás szerint Isten Jézuson keresztül elhívott szent népe. Hogyan épül fel az egyház? Az egyes helyi gyülekezetek és a belőlük formálódó egyház feladatai sokrétűek. Egyrészt sajátos, Jézu…
  continue reading
 
Református kegyességünk elfelejtett formája: a böjt „… SZÍVETEKET ÉS NEM RUHÁTOKAT KELL MEGSZAGGATNI.” (Jóel 2,13) Ha református emberek között a böjt szóba kerül, még a Szentírást rendszeresen tanulmányozók is bizonytalanságot éreznek. Mit jelent ez? Koplalást? A középkor aszkétáinak életidegen felfogását? Van-e a böjt bibliai tanításának ma is ér…
  continue reading
 
Martin Luther (magyarosan: Luther Márton, németül eredetileg Martin Luder) (Eisleben (ma Lutherstadt Eisleben), 1483. november 10. – Eisleben, 1546. február 18.) a protestáns reformáció szellemi atyja, lelkész, reformátor. Ágoston-rendi szerzetesként lett teológus és professzor, a wittenbergi egyetem bibliatanára. A szükséges reformokat sokáig az e…
  continue reading
 
Jézus 12 tanítványt választott ki Izráel 12 törzsének a mintájára. Ezzel azt akarta kifejezni, hogy munkájával szorosan kapcsolódik Izráel népének a történetéhez. Magához hívta azokat, akiket akart (Mk 3,1). Ő választotta a tanítványokat, nem a tanítványok választották őt (Jn 15,19). Két oka volt ennek a kiválasztásnak. Az egyik az volt, hogy vele …
  continue reading
 
Máté 7:7-11 7 Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek. 8 Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, talál; és a zörgetõnek megnyittatik. 9 Avagy ki az az ember közületek, a ki, ha az õ fia kenyeret kér tõle, követ ád néki? 10 És ha halat kér, vajjon kígyót ád-e néki? 11 Ha azért ti gonosz létetekre tudtok …
  continue reading
 
Reményik Sándor NE ÍTÉLJ Istenem, add, hogy ne ítéljek – Mit tudom én, honnan ered, Micsoda mélységből a vétek, Az enyém és a másoké, Az egyesé, a népeké. Istenem, add, hogy ne ítéljek. Istenem, add, hogy ne bíráljak: Erényt, hibát és tévedést Egy óriás összhangnak lássak – A dolgok olyan bonyolultak És végül mégis mindenek Elhalkulnak és kisimulna…
  continue reading
 
Jézus a házasságról és a válásról 10 Jézus ezután továbbment Júdea vidékére, a Jordán folyó másik oldalára. Ismét nagy tömeg gyűlt köré, és szokása szerint tanította őket. 2 Odajött hozzá néhány farizeus is, akik próbára akarták tenni, ezért megkérdezték tőle: „Megengedi-e a Törvény, hogy a férj elváljon a feleségétől?” 3 Jézus azonban ezt kérdezte…
  continue reading
 
Máté 19. A házasság felbonthatatlansága. 1Amikor Jézus ezeket a beszédeket befejezte, elhagyta Galileát és Júda határába ment, a Jordánon túlra.2Nagy tömeg kísérte, ő pedig meggyógyította őket. 3Akkor odamentek hozzá a farizeusok, hogy próbára tegyék. Ezt kérdezték: „El szabad a férfinek bármilyen okból bocsátania a feleségét?” 4Így felelt: „Nem ol…
  continue reading
 
Loading …

دليل مرجعي سريع